24/12/1626, 6

24/12/1626, 6

6 Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 11 dec. dat commies Hartman vanwege de drukte met zijn privé-aangelegenheden de publieke belangen vergeet. Zij kunnen derhalve de voor HHM gereedgemaakte gelden niet afvoeren.
De brief is de ontvanger-generaal meegedeeld met de opdracht maatregelen te nemen.