24/12/1626, 7

24/12/1626, 7

7 Matthias Quadt van Wickrod en Zoppenbroeck, gezant van de vorst van Transsylvanië, compareert. Hij keert terug uit Engeland en rapporteert dat de Engelse koning de vorst in de Unie heeft opgenomen. Totdat de verdeling onder de geallieerden is gemaakt, heeft Z.M. toegezegd 100.000 gld. eens in Constantinopel [Istanbul] beschikbaar te stellen. De gezant verzoekt HHM eveneens een besluit te nemen over de toelating van de vorst in de Unie en ook wat geld voor te schieten.
HHM antwoorden dat de zaak in beraad genomen zal worden. De eerder tot het overleg met Quadt gecommitteerde heren zijn opnieuw aangewezen, met Rantwyck in plaats van Kelffken.