24/12/1626, 9

24/12/1626, 9

9 De RvS compareert en dringt opnieuw aan een besluit te nemen inzake de openstelling van de licenten voor de neutralen of anders afdoende maatregelen door te voeren tegen het veelvuldig gepleegde bedrog.
De raden is verzocht hun argumentatie op schrift te stellen zodat de provincies die bezwaar maken tegen de openstelling, die kunnen bestuderen.
De Raad heeft een rekest ontvangen van die van Prinsenland waarin zij verzoeken hun graan per schip naar Roosendaal en daarvandaan naar Breda te mogen vervoeren, net als die van Standdaarbuiten, Bloemendaal en andere streken ten noorden van de wachtposten van [schans] Blaak. De raden adviseren dit af te wijzen en in het geval andere dorpen hiertoe wel toestemming hebben verkregen, die te herroepen.
Men zal nazien welke toestemming aan andere dorpen is verstrekt.