26/12/1626, 1

26/12/1626, 1

1 Languerack schrijft d.d. Parijs 13 december.
Behoeft geen resolutie.