29/12/1626, 1

29/12/1626, 1

1 De matrozen van kapitein Juinbol hebben geweigerd in Rotterdam scheep te gaan. Zij klagen niet zozeer over de slechte betaling als wel over de slechte behandeling door hun kapitein. Nadat twee van de aanstichters in opdracht van de Admiraliteit door de provoost waren gearresteerd, zijn die door hun collega's ontzet.
Feith, Schagen en Lyclema zullen met de luitenant-admiraal van Holland de situatie ter plekke onderzoeken en in overleg met Z.Exc. over de zaak beslissen. Tevens moeten zij bedenken hoe herhaling van dit slechte voorbeeld voorkomen kan worden.