29/12/1626, 2

29/12/1626, 2

2 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. Middelburg 21 dec. met de vraag wat zij moeten doen met twintig Spanjaarden die door de kapiteins ter vrije nering Pieter Janssen en Adriaen Claessen te Vlissingen zijn opgebracht.
HHM zullen antwoorden dat de Admiraliteit de Spanjaarden moet vasthouden in afwachting van de ratificatie van de akkoorden inzake de uitwisseling. Het College dient toe te zien op het traktement van de gevangenen en moet HHM van hun kwaliteit op de hoogte te stellen.