29/12/1626, 3

29/12/1626, 3

3 Voor Ivatus Crabbe, hofjonker van de Deense koning, zal de Admiraliteit te Dokkum worden geschreven twee geborduurde hengsels, twee geborduurde hoedbanden, een lap fluweel, een lap satijn en nog wat kleinigheden te restitueren. De goederen waren meegezonden in de bagage van de Deense ambassadeur en zijn niettegenstaande de door HHM op 26 sept. verleende vrije uitvoer door de Admiraliteit geconfisqueerd. Als de Admiraliteit voor deze handelwijze bijzondere redenen heeft gehad dient zij die te berichten.