29/12/1626, 8

29/12/1626, 8

8 Op verzoek van David de Solemne, kwartiermeester van het regiment van Ernst Casimir, zijn de octrooien van 25 juni 1614 en 6 nov. 1615 met zes jaar verlengd. Het betreft tekeningen van de onderbrenging van een leger en de inrichting van een legerplaats. De inhoud van de octrooien zal met enige uitbreidingen in een akte worden vermeld. Ook het boek over het ambt van de kwartiermeester, dat alle relevante maten voor de legering in zeven kwartieren bevat, zal in de akte worden opgenomen.