29/12/1626, 9

29/12/1626, 9

9 Een van de gedeputeerden te Emden ontvangen brief d.d. Emden 9/19 dec. zal de gecommitteerden tot de zaak van Oost-Friesland ter hand gesteld worden om met Z.Exc. te bespreken.