30/12/1626, 2

30/12/1626, 2

2 Gruis deelt namens de RvS mee dat het gisteren genomen besluit over Moldijk schadelijk is en strijdig met het plakkaat van retorsie.
Vanwege de ligging van de plaats, ingesloten in staats gebied, zal de RvS toch een lijst opstellen.