30/12/1626, 5

30/12/1626, 5

5 Louijs de Geer krijgt voorschrijven aan de koning van Denemarken. Hij wil betaling van drieduizend wapens en achthonderd haakbussen die in opdracht van de koning zijn geleverd aan wijlen Christian van Brunswijk.