30/12/1626, 8

30/12/1626, 8

8 Feith rapporteert dat de situatie in Rotterdam correct is weergegeven. Twee van de matrozen van Juinbol die de [door de provoost] gevangengezette collega's wilden bevrijden zijn naar de Voorpoort gebracht. Naar twee andere matrozen die door de Admiraliteit waren gearresteerd maar weer vrijgelaten, en nog een derde, is men op zoek.