31/12/1626, 6

31/12/1626, 6

6 Thesaurier-generaal De Bye en Doublet voeren aan dat de aannemers van het fort bij Steenbergen sterk aandringen op betaling.
De provincies zullen worden aangespoord hun aandeel in de voor het fort en de uitdieping van de IJssel gevraagde 300.000 gld. op te brengen.