31/12/1626, 8

31/12/1626, 8

8 Segwaert verzoekt de betaling van het bedrag waartoe de gedelegeerde rechters hem hebben veroordeeld over enkele jaren te mogen spreiden. Om een en ander te regelen vraagt hij tevens gedurende drie maanden naar zijn vrouw en kinderen in 's- Gravenhage te mogen gaan.
Segwaert wordt toegestaan het eerste deel van het bedrag te betalen binnen twee maanden, het tweede een half jaar later en het derde deel binnen een half jaar daaropvolgend. Om dit te regelen mag hij twee maanden bij zijn gezin blijven. Hij dient zich echter niet aan het publiek te vertonen op straffe van verlies van deze gunst. Voordat hij de gevangenis verlaat zal hij ten aanzien van de fiscaal en de ontvanger van de Rotterdamse Admiraliteit afdoende borg stellen voor de betaling van de drie termijnen. Zijn verbanning van drie jaar gaat in na afloop van de twee maanden in 's-Gravenhage.