01/01/1627, 1

01/01/1627, 1

1 Van Languerack zijn drie brieven d.d. 26 nov. en 5 en 20 dec. 1626 ontvangen die uiteenlopende punten bevatten.
HHM stellen de besluitvorming daarover uit.