02/01/1627, 5

02/01/1627, 5

51 De graaf van Emden heeft zich beklaagd over de trage behandeling van zijn zaak.
Aanstaande maandag zullen Feit en Hindelopen, teruggekeerd uit Emden, rapport uitbrengen en ondertussen zal het uitstel door Culenborch worden verontschuldigd.

1 In S.G. 52 is het handschrift niet geheel leesbaar door beschadiging folio.