04/01/1627, 8

04/01/1627, 8

8 In een brief van de Franse koning d.d. Parijs 7 dec. 16261 verzoekt deze, indien Villetard niet in zijn rang kan worden hersteld, in diens plaats Desloges te benoemen. Deze benoeming zou hem aangenaam zijn.
HHM besluiten dat Z.Exc. de compagnie aan Desloges zal opdragen en zullen Languerack schrijven Z.M. te laten weten dat dit is gedaan om hem te behagen.

1 De in het Frans geschreven brief is geïnsereerd in S.G. 3186.