04/01/1627, 9

04/01/1627, 9

9 Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken vanwege in een bijgevoegde verhandeling gegeven redenen hun privileges te mogen behouden. Tevens vragen zij om een akte die belet dat heerlijkheden in Vlaanderen worden verkocht zonder dat zij worden gehoord.
HHM zullen er te zijner tijd op toezien.