05/01/1627, 1

05/01/1627, 1

1 Essen, Duijck en Beaumont berichten dat de Franse ambassadeur heeft verklaard nieuwe artikelen voor een traktaat uit Frankrijk te hebben ontvangen, die HHM meer genoegdoening zullen geven dan de voorgaande. Z.M. wil intriges voorkomen en gaat ermee akkoord in het geheim en zo spoedig mogelijk te overleggen. Vanwege het late tijdstip zal de ambassadeur morgen opening van zaken geven. Verder is gesproken over de [gisteren] in het ordinaris register beschreven kwestie Villetard.
De bovengenoemde heren zullen morgen opnieuw met de ambassadeur spreken.