05/01/1627, 2

05/01/1627, 2

2 Nu zij door betaling van 12.000 gld. aan ontvanger Van IJl - conform de bijgevoegde kwitantie - de resolutie van HHM d.d. 31 dec. 1626 is nagekomen, verzoekt Catharina van der Graeff haar man Nicolaes van der Mast stilletjes mee te mogen nemen naar Delft. Voor de overige betaling verbindt zij zich met haar huis, brouwerij en mouterij te Delft, een buiten de stad gelegen tuin en 4.000 gld. die vrienden op het kantoor van Van IJl hebben uitstaan.
HHM gaan akkoord en staan toe dat zij haar echtgenoot bij avond meeneemt naar Delft en hem daar, conform de vermelde resolutie, in huis opsluit.