05/01/1627, 7

05/01/1627, 7

7 Feith doet verslag van de in Emden gehouden beraadslagingen.
HHM bedanken hem en besluiten de zaak nader te bezien als de gedeputeerden die met de graaf van Oost-Friesland in bespreking zijn hun rapport doen.