05/01/1627, 9

05/01/1627, 9

9 Joachimi schrijft d.d. Londen 25 dec. 1626.
Behoeft geen resolutie.