06/01/1627, 6

06/01/1627, 6

6 Volgens raden van State Huigens en De Rover is ene Van Eck die zich voordoet als baljuw van Zuid-Holland namens de koning [van Spanje], in toenemende mate bezig aldaar de rechtsmacht uit te oefenen. Hij heeft de schouten van de Zuid-Hollandse dorpen ontboden op 29 dec. 1626 de eed te komen afleggen in 's- Hertogenbosch. Inmiddels hebben de schouten van Waspik en Capelle dat ook gedaan. HHM zijn op 21 dec. 1626 geïnformeerd over deze zaak, maar hebben nog geen besluit genomen. De raden vragen dit alsnog te doen.
HHM besluiten deze praktijk met tegenmaatregelen te bestrijden. De RvS zal de drost te Heusden opdragen de schouten in de Meierij van 's-Hertogenbosch te ontbieden voor het afleggen van de eed. Verder dient hij daar de rechtsmacht uit te oefenen zoals Van Eck dit in Zuid-Holland doet.