06/01/1627, 9

06/01/1627, 9

9 De RvS heeft geadviseerd ritmeester Ketzken op zijn rekest toe te staan veertig last haver tegen licent naar Emmerik [Emmerich] te vervoeren.
HHM gaan akkoord.