06/01/1627, 1

06/01/1627, 1

1 Essen, Duick en Beaumont rapporteren dat de Franse ambassadeur, ondanks de aanstoot die hij heeft genomen aan het vergeven van de compagnie van Villetard aan Desloges, met de gecommitteerden in conferentie is getreden over de uit Frankrijk gezonden artikelen. Hij heeft deze laten lezen. Op het verzoek van de gedeputeerden om een kopie van de artikelen, heeft de ambassadeur geantwoord dat zij die zouden dienen te vergelijken met die van het traktaat van Compiègne en dat alleen van de veranderingen kopie genomen zou mogen worden, niet van alle artikelen tezamen. Dat zou maar onnodig tot vertraging leiden en weerstand oproepen. Als HHM een simpele approbatie van het traktaat van Compiègne door de Franse koning willen, dan zal de ambassadeur zich daartoe inspannen.
Holland en enkele andere provincies menen dat het eenvoudiger zou zijn verlenging van het traktaat van Compiègne te vragen dan te werken met een kopie van de nieuwe artikelen, die bovendien waarschijnlijk niet aanvaarbaar zijn. In hun eventuele verwerping kan de koning een aanleiding zien om de wederzijdse banden te verbreken.
Besloten wordt eerst Z.Exc. te informeren en advies te vragen.