06/01/1627, 10

06/01/1627, 10

10 De koning van Spanje heeft op 12 nov. 1626 te Brussel een plakkaat uitgevaardigd waarin eenieder tegen beloning wordt aangemoedigd dezerzijds schepen te veroveren en naar Vlaanderen te brengen.
Het plakkaat gaat naar de RvS om te bezien welke maatregelen mogelijk zijn.