06/01/1627, 3

06/01/1627, 3

3 Op verzoek van de officieren en soldaten die onder L'Eremite op de vloot hebben gediend zal de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier nog eens worden geschreven de kasboeken te verstrekken.