07/01/1627, 4

07/01/1627, 4

4 Raden van State Sommelsdijck en Gruis brengen met commies Van der Haer ter vergadering naar voren dat de rekeningen die diverse Zeeuwse steden bij de RvS hebben ingediend over de scheepsvrachten van het volk van Mansfeld gebreken vertonen. Nadat de troepen uit Frankrijk en Engeland in Zeeland waren aangekomen, zijn zij naar Geertruidenberg vervoerd. De declaraties zijn niet voorzien van kwitanties en stukken inzake de grootte van de schepen en het aantal ligdagen en de kwitanties. Ook verschilt de opgave van vrachten en daggelden van de voorschriften van de Generaliteit.
De RvS wordt bij deze gemachtigd de declaraties als een extraordinaris zaak af te handelen en daarbij in het bijzonder acht te slaan op de door de schippers van Zeeland en andere provincies geleden schade.