08/01/1627, 4

08/01/1627, 4

4 De gecommitteerden inzake de kwestie Amboina [Ambon] is verzocht ook te beraadslagen over de instructie voor de bezending naar Engeland.