08/01/1627, 6

08/01/1627, 6

6 Van de Engelse koning is op 19 dec. 1626 een brief ontvangen waarin hij verzoekt kolonel Morgan verlof te geven.
HHM verlenen het verlof aan Morgan om als generaal van de vier Engelse regimenten gedurende zes maanden naar de Deense koning gaan. Het verlof zal ingaan op de dag van zijn vertrek, met behoud van zijn functie en traktement hier te lande.
In dezelfde brief heeft Karel I gevraagd om een heldere afwikkeling van hetgeen is betaald aan de vier regimenten.
Het schrijven gaat naar de RvS voor het opmaken van de afrekening.