08/01/1627, 13

08/01/1627, 13

13 Licentmeester Oostermans te Bergen op Zoom schrijft d.d. 4 jan. in antwoord op het schrijven van HHM van 30 nov. 1626 dat hij de levensbehoeften aan de plattelandsbewoners uit de omgeving van Steenbergen laat toekomen conform de lijst. Zij die geen lijst hebben, halen hun bier en waren uit Steenbergen.
Dit zal de Admiraliteit te Rotterdam worden bericht.