08/01/1627, 14

08/01/1627, 14

14 De weduwe van La Case verzoekt restitutie van het geld dat haar man bij het aanvaarden van zijn compagnie heeft moeten betalen. Gedurende de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda is hij bovendien per 42 dagen betaald in plaats van per 32 dagen, zoals in zijn commissie stond. Zij vraagt het verschil van tien dagen te vergoeden.
HHM wijzen het verzoek af.