09/01/1627, 3

09/01/1627, 3

3 Gelezen is de akte van borgtocht voor schepenen van Delft gepasseerd d.d. 9 januari door mr. Michiel van Crayestein, ontvanger Boudewijn de Man en Jan van Lanschot uit Leiden. Zij garanderen ieder voor een derde deel de betaling van de helft van de som van 19.839 gld. waartoe mr. Bartholomeus Segwaert is veroordeeld.
Tevens is een andere akte van borgtocht gelezen, gepasseerd voor schepenen in Hoorn door schout Aelbert Sonck en de oud-burgemeester Jan Maerts Meerents. Zij garanderen de betaling van de andere helft conform de termijnen die bij resolutie van 31 dec. 1626 zijn vastgesteld.
Beide borgtochten zijn geaccepteerd.