09/01/1627, 7

09/01/1627, 7

7 De heren van Holland hebben aangevoerd dat het versturen van de brieven aan de koning van Zweden, de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk] niet kan worden uitgesteld tot na vaststelling van de instructie voor de bezending. De instructie moet worden opgesteld aan de hand van adviezen uit de betreffende gebieden, maar daarop wachten duurt te lang. Er is haast geboden aangezien er in Polen weer een Landdag wordt gehouden die zonder de brieven tot nadelige besluiten zou kunnen leiden.
HHM besluiten dat de gecommitteerden de brieven zullen resumeren en voor verzending gereedmaken. Morgen zullen zij daarvan verslag doen. De heren van Holland is tevens verzocht een besluit te nemen over de opening van de licenten voor de neutrale gebieden. De beide koningen kan onder geen beding worden verzocht de handel vrij te geven, terwijl hier niet alleen aan hun onderdanen maar zelfs aan de koningen de doorvoer van wijnen wordt geweigerd.