09/01/1627, 9

09/01/1627, 9

9 Gemeld wordt dat de Admiraliteit te Amsterdam volhoudt dat zij recht heeft op een door een schipper uit Wezel tezamen met enkele matrozen gemaakte buit. Zij hebben een betaalmeester in Spaanse dienst die zij uit Keulen vervoerden, onderweg overmeesterd, hem van een flinke hoeveelheid rijksdaalders ontdaan en in Rees opgebracht.
De zaak gaat naar Z.Exc. om daarover een beslissing te nemen die naar zijn oordeel dienstig is.