09/01/1627, 16

09/01/1627, 16

16 Hendrick Hendrixen van Meppen klaagt dat Borken niet antwoordt op de brief van HHM d.d. 12 nov. 1626.
Agent Van der Veecken zal worden aangespoord de magistraat schriftelijk mee te delen de klager tevreden te stellen omdat anders andere maatregelen getroffen zullen worden.