09/01/1627, 18

09/01/1627, 18

18 Op 12 dec. 1626 is Jan de Grise het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis gegund.
Voor hem zal commissie worden gedepĂȘcheerd.