11/01/1627, 11

11/01/1627, 11

11 De RvS compareert en meldt dat het verzoek van de koning van Groot-Brittanniƫ tot zuivere afrekening van de vier Engelse regimenten in strijd is met de alliantie. Daarin is overeengekomen dat het overschot in handen van HHM zou komen. Ook strijdt het verzoek met zowel het gebruik hier te lande kapiteins geen rekruten te geven om hun compagnieƫn voltallig te houden als het bij resolutie bepaalde verbod absente officieren te betalen. Om deze redenen dient een dergelijke rekening niet te worden verstrekt. Calandrini moet dan ook worden gehouden aan de restitutie van de door het land aan de regimenten verstrekte weekgelden. Daarna kan de totale rekening opgemaakt worden.
HHM schikken zich.