12/01/1627, 10

12/01/1627, 10

10 Volgens de prins van Oranje heeft de Deense koning gevraagd de Engelse regimenten over land naar Bremen te laten komen omdat hij vreest dat de vorst de tocht per schip zal beletten. Dit is echter om verschillende redenen niet gewenst en ook kolonel Morgan verzoekt bij de eerstvolgende brieven aan Joachimi te schrijven dat HHM dit niet toestaan.
HHM zullen dat doen onder verwijzing naar de slechte conditie van de wegen en de vrees dat het volk zal verlopen. Hooguit de helft zal aankomen, dan afgemat zijn en niet in staat om voor langere tijd dienst te doen.