12/01/1627, 3

12/01/1627, 3

3 HHM hebben het conceptantwoord gelezen dat is opgesteld door de gedeputeerden die met de graaf van Oost-Friesland in bespreking zijn. Het antwoord betreft diens voorstel over een bezetting.
Voordat het antwoord wordt overhandigd, zullen Feith en Walta het met Z.Exc. bespreken.