12/01/1627, 4

12/01/1627, 4

4 De Franse ambassadeur laat door een edelman verzoeken erop toe te zien dat hij in dit land volgens de gebruikelijke rangorde wordt behandeld. Er mag dus geen voorrang worden verleend aan of genomen door de koets van de koning van Bohemen, zoals onlangs is gebeurd.
HHM antwoorden dat zij hierop zullen letten.