12/01/1627, 5

12/01/1627, 5

5 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam berichten ter vergadering dat zij onmogelijk verder kunnen als niet opnieuw subsidie wordt verleend.
HHM antwoorden dat door de provincies alles in het werk wordt gesteld om de gevraagde subsidies op te brengen.