13/01/1627, 8

13/01/1627, 8

8 Feith en Walta hebben met Z.Exc. overlegd over het conceptantwoord aan de graaf van Oost-Friesland. Omdat de troepen al in Emden zijn lijkt het Z.Exc. niet nodig het antwoord te verstrekken. Het zou beter zijn de stenden en de stad hier te ontbieden om nader over de bezetting te onderhandelen.
HHM zullen dit morgen in de vergadering de graaf of een van zijn vertegenwoordigers aanzeggen.