13/01/1627, 11

13/01/1627, 11

11 Van fiscaal Storm is een brief d.d. 23 dec. 1626 ontvangen in antwoord op de brief van HHM d.d. 18 dec. 1626. De fiscaal bericht wat hij inzake de twee schepen die in Le Havre touwwerk hebben gebracht heeft gedaan.