13/01/1627, 12

13/01/1627, 12

12 Gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam hebben in de vergadering diverse zaken voor besluitvorming ingebracht: ten eerste, dat beslist wordt over het schip met touwwerk dat in Amsterdam gereed ligt om naar Le Havre te vertrekken; ten tweede, dat er voor 1 april aanstaande geen schepen oostwaarts dienen te vertrekken; ten derde, dat - in tegenstelling tot de door de Admiraliteit in Dokkum gevolgde praktijk - in beslag genomen goederen onder de rechtspraak vallen van de Admiraliteit die de overige goederen heeft verlicent; ten vierde, dat de persoon die in Arnhem is gevangengezet omdat hij in opdracht van de Admiraliteit Gijsbert Steens had gearresteerd, moet worden vrijgelaten.
HHM besluiten de Admiraliteiten te schrijven niet voor 1 april aanstaande schepen te laten uitlopen. Over de andere punten wordt later besloten.