14/01/1627, 3

14/01/1627, 3

3 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 13 jan. dat de verkochte goederen niet afkomstig zijn uit de twee door Moins opgebrachte schepen, maar uit een derde schip.
Dit zal worden meegedeeld aan Soranzo. Desondanks zal de Admiraliteit nogmaals worden geschreven de gevraagde informatie op te sturen en ondertussen geen goederen van neutralen hetzij van Livorno, Genua of elders te verkopen, opdat eventuele schade bij wijze van represaille niet wordt verhaald op ingezetenen die daar handel drijven.