14/01/1627, 4

14/01/1627, 4

4 De RvS heeft geadviseerd Jan Simonssen Cnops, commies van het verpachte kwart der konvooien en licenten in het Land van Cuijk, de materialen die hij nodig heeft voor de bouw van zijn huis te laten halen tegen Bosch' licent.
HHM gaan akkoord.