14/01/1627, 15

14/01/1627, 15

15 Enkele extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben ter vergadering meegedeeld dat de Staten van Overijssel aan bepaalde personen octrooi hebben verleend voor de aanleg van een sluis. De kosten worden bestreden door elke last turf die de sluis passeert en in Overijssel blijft met 6 st., die richting Holland gaat met 11 st. te belasten. Daarnaast zou ook over andere waren tol worden geheven. Er wordt nu geklaagd dat er voor meer goederen dan bij octrooi is toegestaan geld wordt gevraagd en ook dat Overijssel andere provincies zwaarder belast dan zichzelf, iets wat tegen de bepalingen van de Unie indruist. De afgevaardigden verzoeken HHM dit recht te zetten en overhandigen daartoe een deductie met bijbehorende stukken.
De heren van Overijssel laten weten dat de klachten bij de provincie moeten worden ingediend. Bovendien belast Holland de turf van andere gewesten bij de doorvaart te Gouda en vraagt deze provincie 24 st. voor elke in een andere provincie gevetweide os. Hieraan zou dan eveneens een einde gemaakt moeten worden. Zij verzoeken een kopie van de deductie om die aan hun principalen te kunnen voorleggen.