15/01/1627, 3

15/01/1627, 3

3 De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van de Engelse klachten en de reactie hierop van de VOC . Aangezien de rechters nog niet zijn overgekomen, hebben de gecommitteerden het volgende voorgesteld. De termijn van achttien maanden, die de Engelse koning heeft gesteld om de rechters uit Oost-Indiƫ hier te doen arriveren, is te kort. Men zou moeten proberen verlenging te krijgen en eventueel alternatieve oplossingen kunnen aandragen.
HHM zullen dit alles aan Z.Exc. overbrengen.