15/01/1627, 7

15/01/1627, 7

7 De heren van Holland verklaren te kunnen instemmen met de hervatting van de handel op neutralen en dorpen die onder contributie staan, tegen Bosch' licent. De andere provincies vinden dat de handel naar de Eems, Wezer en Elbe dientengevolge hoger zou moeten worden belast, omdat hervatting van de handel op de oude voet dient te geschieden.
HHM stellen een beslissing uit. Eveneens is een besluit uitgesteld over het voorstel van Holland als vanouds de vrije doorvoer van wijnen van koningen en andere heersers toe te staan en ook touwwerk naar Le Havre te laten brengen, mits het daar blijft.